De Fed creëert en onderhoudt crises naar eigen dunk, houdt de Eurozone in de wurggreep van kredietkrimp en bepaalt wanneer de economie eventueel instort.

= = =

HET EINDDOEL VAN DE ELITE is de mensheid te onteigenen van de planeet. De bewust gemaakte “Crisis” is het beheerste PROCES VAN WAARDE TRANSFER van de mensheid eigendommen naar de elite. De voortdurend groeiende schulden zijn deel van de “crisis”. Daarom werd als “oplossing” telkens nieuwe schulden voorgeschreven door IMF, door de trojka, door de ECB en zo voorts. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet. Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem. De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren. Dit verklaart ook waarom we nu in de economie hebben: 1. geschikte arbeid 2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen 3. vraag naar product en – de arbeid staat stil – de infrastructuur en de rest roesten – de vraag naar product wordt niet beantwoord. Simpelweg omdat de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel hebben om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem. Dit is voor sommigen een grote lap tekst, maar als je het wilt begrijpen, neem dan 10 minuutjes en lees het. Alle vragen welkom. Iedereen die hier het  mee eens is, mag zich vrij voelen om het over te nemen en elders te plaatsen op voorwaarde dat ook de vrije overname vermeld staat. Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem. Geld Loopwiel   DE GROTE CRISIS Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen. Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert. Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen: 1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening. 2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 19 Eurozone landen. De Federal Reserve creëert geld (base money) met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 0,5%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%). Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB. Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET. De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de creatie van het primaire geld (base money) terwijl de private commerciële banken dit geld kunnen leveragen met een door de overheid bepaalde multiplier. Twee essentiële voorwaarden: • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt. • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES. In dit geval is het primaire geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden. Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders. We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt. Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc. De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door. De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon” verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage. Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief. Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken. Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt. Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen. Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken een kinderspel. Bij normale omstandigheden in een gezonde economie: – krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de economische activiteit – afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de economische activiteit In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie. In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt. De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis: de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc. Geen woord over het geldsysteem. Aangezien de ontwikkelingen  is weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te beëindigen. Ze zullen blijven de domme spelen,(“niemand zag het aankomen”, “we moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”, etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog en demagogie. Wat we zeker niet zien van deze corrupte leiders is: de oplossing. De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht en kwaadaardigheid. Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds dieper wordend punt. = = = Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.