De capitulatie van Europa in Washington op 29.NOV.2011 voor de Federal Reserve  – Euro Dollarsurrogaat De gemiddelde lezer is (nog) in diverse maten bekend met wat het echt speelt rond om de huidige “crisis”. De gevestigde media doet ook geen moeite om de nietsvermoedende burger van fundamentele kennis te voorzien om zich een realistisch beeld te kunnen vormen over het ontstaan van de problemen rond de financiële crisis. Eerder is sprake van een subtiele rookgordijn om de aandacht af te leiden van de draad die naar de kern van het probleem leidt. De berichten zijn kort, de commentatoren en de “experts” vermijden zorgvuldig alle referenties buiten het conformistische nieuwsspectrum. Er zijn simpelweg concepten die nooit ter sprake komen in de gevestigde media. Bijvoorbeeld het wordt nooit ter sprake gebracht het feit dat het uitbesteden van de geldcreatie aan private instellingen uiterst negatieve effecten heeft op de fysieke economie. De lezer van dit artikel moet voor zichzelf bepalen hoe goed hij/zij op de hoogte is met sommige concepten die minder (of helemaal niet) in beeld staan bij de gevestigde media. Daarom heb ik hier enkele segmenten toegevoegd om iedereen te voorzien van deze concepten die nodig zijn voor het juist begrijpen van de boodschap van dit artikel. (1)    Fysieke economie hoofdzaak, geld bijzaak (2)    Monetarisme vs Soevereine Munt (3)    De ongegronde angst voor hyperinflatie als smoes voor het weigeren van geldcreatie door ECB Ik raad dus iedereen aan die niet zeker is van zijn eigen solide verstand van de bovenstaande punten eerst naar beneden te scrollen en deze stukken grondig door te nemen. Ook raad ik iedereen aan om met de kennis onder de (1), (2), en (3) verder zelf onderzoek te doen en zijn eigen beeld vormen als schild ter bescherming van zijn eigen verstand tegen het voortdurende bombardement van de grote media met niets zeggend en afleidend  “nieuws” en commentaren.

= = =     = = =     = = =

Nu ga ik in op het onderwerp uit de titel:  Euro Dollarsurrogaat. Vanaf de zomer van 2011 tot eind november 2011 intensiveren zich in de media berichten, los van elkaar, die het volgende beeld schetsen: in de ene hoek, de ECB die het standpunt herhaalt, om geen liquiditeit te creëren ongeacht hoe hoog de nood zou zijn; in de andere hoek, de Federal Reserve, die constant laat weten (via Bernanke, Geithner, Obama) dat zij de “lender of last resort” zijn en zullen blijven. Het resultaat in Washington, op 29.NOV.2011, was dat de VS verklaarden Europa in nood te zullen “redden” met fiat gecreëerde liquiditeit van de Federal Reserve. Ik concludeer hieruit dat de Euro, een US Dollar surrogaat is geworden. Deze conclusie wordt niet gedeeld door de meeste media, de officiële verklaringen of de “in-de-wandelgangen-gelekte-commentaren”. Maar de UITWERKING daarvan bevestigt dat de ECB zich lam opstelt en de Federal Reserve graag fiat geld wil creëren voor de financiële instellingen in de Eurozone. Alleen al in december 2011, is er een half biljoen US Dollar gecreëerd en geleend aan Europese banken voor rente onder de 0,10%. Het grootste deel van dit nieuw gemaakte geld, is bij de ECB gestald voor 2,00% rente, terwijl Italië voor 7,00% leent!  (Wat een verschil met een situatie waarin de ECB haar rol als centrale bank ook daadwerkelijk zou invullen en SOEVEREINE MUNT zou uitgeven!!!) Hieronder een link en relevante passages: 09.NOV.2011 Washington Post http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/is-this-how-the-euro-ends/2011/08/25/gIQAEFBa5M_blog.html “…But a week ago, in his first news conference, Draghi dismissed the ECB’s role as lender of last resort. “I don’t really see that as the remit of the ECB. The remit of the ECB is price stability over the medium term,” he said. ” De ECB heeft sinds de oprichting in 1998 altijd geweigerd soeverein munt uit te geven. Het is de moeite te melden dat een van de aandeelhouders van de Federal Reserve is de Wall Street bank Goldman Sachs en dat Mario Draghi tot 2005 was Goldman Sachs Vice President Europe. Op 29.NOV. 2011, samen met de leiders van de 17 Eurozone landen en de leiding van de Europese Unie,  besteedde ECB directeur Mario Draghi de soevereine bevoegdheid uit voor de primaire geldcreatie aan de Federal Reserve. Op 27.NOV.2011, een Duitse regeringsadviseur, misschien zag de storm van 29.NOV.2011 al aankomen, heeft zich positief geuit over het creëren van liquiditeit door de ECB: “German wise man sees real disaster if ECB doesn’t act” “…Bofinger said there was a risk of deflation from the ECB’s lack of action and said Germans were irrationally fearful of it stepping in. ‘This is not a rational debate. The Germans are simply scared,’ he said.” http://news.yahoo.com/german-wise-man-sees-real-disaster-ecb-doesnt-151245862.html Central Bank Liquidity Swap Lines http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_swaplines.htm “On November 30, 2011, the Federal Open Market Committee authorized foreign currency swap arrangements between the Federal Reserve and the Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, and the Swiss National Bank. In addition, these foreign central banks also established bilateral swap arrangements with one another. These swap lines were authorized as a contingency measure, so that central banks can offer liquidity in foreign currencies if market conditions warrant such actions. These lines are authorized through  February 1, 2013.  “ FRB: Press Release–Coordinated central bank action to address pressures in global money markets–November 30, 2011 http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20111130a.htm The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing coordinated actions to enhance their capacity to provide liquidity support to the global financial system. The purpose of these actions is to ease strains in financial markets and thereby mitigate the effects of such strains on the supply of credit to households and businesses and so help foster economic activity.” ECB 30.Nov.2011 http://www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr111130.en.html Als we naar de opsomming van de afgesproken mogelijkheden kijken zien we zeker dat als de ECB liquiditeit nodig heeft dan wordt er een swap gedaan met de Federal Reserve.  En wat als de Federal Reserve liquiditeit nodig heeft? Dat is eenvoudiger: de Federal Reserve creëert het gewenste geld met een druk op de computer. Voor de “lender of last resort” is er geen swap nodig of enige vorm van dekking  om geld te maken, het “privilege” voldoet! Terwijl de ECB aan de swaps met de Federal Reserve vast hangt. INFLATIE GEVAAR AFHANKELIJK VAN  DE COMPUTER DIE HET GELD MAAKT? De ECB verexcuseert zich voor het weigeren van geldcreatie met het valse argument dat er een (hyper)inflatie kan ontstaan als in de tijden van de Weimar republiek terwijl nieuwe liquiditeit blijft wel verschijnen door de medewerking van dezelfde ECB maar gecreëerd door de Federal Reserve. Waarom dan zou de Federal Reserve liquiditeit niet even gevaarlijk zijn voor de prijsstabiliteit als een eventueel door de ECB gecreëerde liquiditeit? Hier is weer de inconsistente redenatie zichtbaar van de Federal Reserve en de ECB over de uitbesteding van de geldcreatie. DE RANG EUROZONE LANDEN OP DE WERELD LADDER Op de ladder van wie mag wat krijgen in dit alles behalve zuiver en transparante spel staat aan de top van de wereld de Federal Reserve (private instelling), dan de ECB, dan de banken in de Eurozone en dan de landelijke overheden die door de verkoop van obligaties hun financiën proberen te redden. Dit is hoe het met de Eurozone soevereiniteit zit. Voor alle duidelijkheid: de banken zelf lenen ook buiten de ECB om van de onuitputtelijke Federal Reserve bevoorrechte computer. De overheden kunnen dat niet, ze zijn aan de perikelen van de “financiële markten” (lees speculanten) overgelaten voor hun geldbehoefte. MEDIA Ik heb veel gezocht in de media naar analyses en commentaren over de afspraken van 29.Nov. 2011 in Washington D.C., maar de rookgordijn is verblindend. Officieel er is sprake van een voorziening om de crisis te doorstaan. Gefluisterde geruchten van de “insiders” maken van deze afspraken een “gecamoufleerde redding van Europa door de Federal Reserve”.  Dit alles is rook om de werkelijkheid te verbergen: Europa is niet soeverein. Het verschil is in de bevoegdheid van “lender of last resort”, er is maar 1 op de wereld die dat heeft en dat is de Federal Reserve. De ECB en de Eurozone moet het doen met 2e hands geld. Een stuk op het net bevestigt de positionering van de Federal Reserve als monetaire beheerder van Europa als volgt:  02.DEC.2011 http://www.chrissstreetandcompany.com/2011/12/united-states-dollar-triumphs-europe/ ” In a stunning worldwide move, the U.S. Federal Reserve in coordination with the European Central Bank, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, Swiss National Bank and China’s Monetary Authority agreed to temporarily “dollarize” the euro.  Facing a vicious bank liquidity crisis and a political nightmare; the German dominated European Central Bank (ECB) agreed to the virtual outsourcing of Europe’s monetary policy to the U.S. Federal Reserve.  Although described as a precautionary arrangement for political cover; the “dollarization” of Europe has re-established the U.S. dollar as the world’s only reserve currency. ” “The ECB may have called itself the “Central Bank of Europe”, but it has virtually no ability to act as “lender of last resort”, like the U.S. Federal Reserve that prints unlimited amounts of money in an American banking crisis.  As fear of potential defaults caused large depositors to pull money out of European banks and convert euros to dollars; the ECB was incapable of stopping a system-wide run on the banks. In desperation; the ECB was forced to surrender its sovereignty back to the U.S. Federal Reserve by agreeing to engage in 90 swaps of Euros for Dollars.” “But whatever happens; it seems clear that from now on decisions regarding European monetary policy will now primarily be made in Washington D.C.” Helaas moet ik met spijt concluderen, dat de auteur (Chriss W. Street) van de bovenstaande stellingen 100% gelijk heeft. Dit is inderdaad de Europese Capitulatie op 29.NOV. 2011 in Washington D.C., 17x landverraad. Zelfs een Amerikaan verbaast zich over hoe gemakkelijk de Federal Reserve Europa tot een monetaire kolonie omgetoverd heeft. “ONAFHANKELIJKE” CENTRALE BANKEN De Federal Reserve meent onafhankelijk te zijn. Het blijkt zeker onafhankelijk van democratische controle en verantwoording, maar zeker afhankelijk van haar winstzoekende aandeelhouders. De ECB meent ook onafhankelijk te opereren. Inderdaad blijkt de ECB onafhankelijk van democratisch gezag te opereren, maar de ex. Goldman Sachs executive Mario Draghi blijkt keer op keer de belangen van het bedrijf waar Goldman Sachs medeaandeeelhouder is te bevorderen. De “onafhankelijkheid” bij deze centrale banken geldt dus alleen voor 1 aspect: als het gaat om democratische inspraak en controle. De echte, reële afhankelijkheden zijn door de media onder de tapijt geschoven net als de gevolgen daarvan. GEVOLGEN Enkele gevolgen van de afspraken van 29.Nov.2011 in Washington D.C.:

  1. De rentelasten voor de Eurozone zullen toenemen omdat het monetarisme zet door (geen geldcreatie om de renteverplichtingen dekking te geven).
  2. De met de computer gemaakte liquiditeit komt de Eurozone binnen en zal terugbetaald moeten worden als hoofdsom plus rente door de inspanningen in de fysieke economie van de Europeanen – een ander soort inspanning dan een druk op een computer toetsenbord. Hier is dus weer een geval van omgekeerde wereld: de geldbeheerder domineert met 1 computer de fysieke economie in een zone met ruim 300 miljoen mensen – en er is absoluut geen vorm van democratische controle of inspraak.
  3. De crisis zal alleen maar langer duren, zal zich verdiepen en zal iedereen hard treffen.
  4. De nieuw gecreëerde liquiditeit is door de ECB niet aan bedrijven of overheden ter beschikking gesteld maar aan de banken die het meeste rendement ermee zullen proberen uit te halen en dat zijn immers speculaties en niet investeringen in de fysieke economie. Onder anderen stijgen hierdoor ook de grondstofprijzen en zo versnelt nog harder de krimp van de fysieke economie.
  5. De private Federal Reserve creëert geld zonder zich te hoeven verantwoorden aan wie dan ook. Deze geldcreatie staat ook los van enige vorm van dekking in de fysieke economie; dat devalueert de geldeenheid en benadeelt iedereen die niet meeprofiteert van de speculaties.
  6. De Eurozone kan geen onafhankelijk monetair beleid voeren, de democratische inspraak en controle stopt aan de deur van de “onafhankelijke” ECB en dan hoger op de ladder heerst de  ondoordringbare, private en ook “onafhankelijke” Federal Reserve.
  7. De Euro is niet in het belang van de Europeanen beheerd.

= = =   = = =    = = =

(1)    Fysieke economie hoofdzaak, geld bijzaak Sinds de economie bestaat is het zo dat de fysieke economie de hoofdzaak is en het geld(circuit) een bijzaak. En wij, de 99%, hebben al ons materieel bestaan te danken aan de fysieke economie. Wat goed is voor de fysieke economie is goed voor de 99%, wat slecht is voor de fysieke economie is slecht voor de 99%.  Als we dit goed beseffen is dan ook niet moeilijk te zien aan wie zijn kant de minister van financiën staat als hij bij herhaling verklaart: “we moeten de financiële markten geruststellen”. Het eufemisme “financiële markten” staat voor speculanten. En wanneer zou een speculant gerust worden? Als hij (en niemand anders) al het geld van de wereld binnen zijn zak gespeculeerd heeft, anders zal hij nooit rusten. Dar is hij speculant voor toch? En dat soort karakters wil onze minister van financiën “geruststellen”. Hoe veel fabrieksluitingen heeft deze minister voorkomen? Zeker heeft  hij meer banken gered dan fabrieken. Zo zal hij de geschiedenis ingaan: de bankiersloopjongen. En de fysieke economie blijft maar krimpen. Het principe [ fysieke economie = hoofdzaak, geld= bijzaak ] is de kompas om door de massa berichten, analyses en commentaren een correcte oriëntatie te behouden: wat is goed voor de fysieke economie en wat niet. Het ontstaan van de huidige crisis en de reactie van de overheden duiden immers op de omgekeerde wereld: geld eerst, fysieke economie later (of nooit). De speculanten kregen immers alle reddingen en de fysieke economie kampt met een voortdurende krimp. Geen reddingen voor producenten, distributeurs, lokale overheden, etc., wel altijd redding voor het financiële systeem dat zo desastreus uitgepakt heeft voor de fysieke economie.

= = =

(2)    Monetarisme vs Soevereine Munt Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen. Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert. HET PROBLEEM IS HET SYSTEEM. Dit geldsysteem wurgt de fysieke economie tot de dood zoals een tumor een levende lichaam doodt. De economie stort in en daarmee ook het geldsysteem. Als er niets aan gedaan wordt, dan zal net als met een terminale kankerpatiënt gaan: economie dood, monetarisme dood. De oplossing wordt op deze manier een begrafenis van lichaam en ziekte. De echte oplossing is: SOEVEREINE MUNT De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de creatie van het primaire geld (base money) terwijl de private commerciële banken dit geld kunnen leveragen met een door de overheid bepaalde multiplier. Twee essentiële voorwaarden: · De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt. · Vaste wisselkoersen ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES. In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden. Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders. We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt. Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”, etc.

= = =

(3)    De ongegronde angst voor hyperinflatie als smoes voor het weigeren van geldcreatie door ECB De angst voor de hyperinflatie is ook deel van de rookgordijn.  Vooral de hyperinflatie uit de jaren ’20 in Duitsland werd vaak genoemd als veroorzaakt door het drukken van te veel geld. De reële achtergrond van wat er toen gebeurde in Duitsland blijft helaas al te vaak uit het beeld. De documentaire film Firewall: In defense of the Nation State ( http://larouchepac.com/firewall ) brengt duidelijkheid hierover.  Zie het segment vanaf minuut 16:00 tot 30:00. Het passage bij min. 19:40 – 19:52 formuleert het helder: “… Thus, since most of the production went toward payment rather than in the development of the nation, nothing remained as a foundation to give value to the currency.

= = =   = = =    = = =

En ik ben niet de enige die het probleem van de Euro bekend maakt:

Debate in UK Parliament: Euro without LOLR is “their problem”
https://youtu.be/AGI8a554J8I

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.