Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
a. Glass-Steagall – 1933
b. Securities Exchange Act – 1934.

De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagall wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).

= = =

Angelides Report (FCIC – Financial Crisis Inquiry Commission) – January 2011:

“The Commision concluded that this crisis was avoidable. It found widespread failures in financial regulation; dramatic breakdowns in corporate governance; excessive borrowing and risk-taking by households and Wall Street; policy makers who were ill prepared for the crisis; and systemic breaches in accountability and ethics at all levels. Here we present what we found so readers can reach their own conclusions, even as the comprehensive historical record of this crisis continues to be written.”

http://fcic.law.stanford.edu/report

= = =

Juli 2007:
“There is no possibility of a non-collapse of the present financial system, none.” – Lyndon Larouche (min. 6:54)
http://www.youtube.com/watch?v=MdEh-7NPn-Y

“They have no idea… we have Armageddon” – Jim Cramer
http://www.youtube.com/watch?v=SWksEJQEYVU

= = =

02.12.2011: Commissie de Wit verhoort Nout Wellink

  • 13.15 uur: De tweede helft van 2008 was het moment dat het hele systeem in gevaar kwam. Wellink: “Daarvoor zag niemand dat aankomen, behalve een paar onheilsprofeten”.
  •  13.17 uur: Wellink: “Je moet vragen waarom we in april, mei 2008 die systeemcrisis niet aan zagen komen. Blijkbaar hadden we niet genoeg data, onvoldoende analytische framework.”
  • 13.22 uur: Keer op keer wijst Wellink erop dat er geen plannen voor een systeemcrisis werden gemaakt, omdat ze die niet aan zagen komen. “Ik val in herhaling”.
  • 14.59 uur: “Je kunt je terugkijkend in het verleden afvragen waarom ze dingen niet hebben gedaan of niet hebben gezien. De cruciale vraag is: waarom zie je dingen niet? Dan neem je andere maatregelen”, stelt Wellink.
  • 16.36 uur: Het gaat (niet voor het eerst) over de periode voor de crisis. “We hebben het niet voorzien, maar laten we de dijken verhogen en ons voorspellend vermogen verhogen”, vindt Wellink. “We kunnen eindeloos zeggen, waarom heb je iets niet gedaan, maar nog belangrijk is: waarom heb je het niet gezien?”

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3060818/2011/12/02/Liveblog-verhoor-Wellink.dhtml

= = =

Financiëel Terrorisme

 

I rest my case,

Mario8282

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.