Archives for posts with tag: crisis

The Euro is an ever greater misery in the making. By design this currency is absolutely not sustainable. For 16 years  Germany and The Netherlands (D&NL) were able to export unhindered to other Eurozone countries where most of their stuff was bought with borrowed money. Thus the industry of the importing countries (Portugal, Italy, Greece, Spain-PIGS) shrank continuously. The result was rising PIGS unemployment and further strengthening of imports from the  German “miracle” and The Netherlands (D&NL).

Greece is merely a small symptom of what is waiting to happen at continental scale. All PIGS countries are nearing bankruptcy while D&NL will see their Eurozone markets shrink because the PIGS capacity to borrow is narrowing and nearing exhaustion.  There is nothing stable in the European design. From the Brussels bureaucracy comes a continuous flood of rules while a harmonization of the economic level, especially a PRODUCTIVITY CONVERGENCE  had never got the adequate priority. As result, in just 16 years the internal free market, instead of integrating, has separated and pushed the individual economies at an even greater distance from each other: more and more money+work went to D&NL, while more and more debt+unemployment went to PIGS. And Brussels maintains a dangerous indifference about this. Their attitude is kind of a power trip: rules first, results later.

The Eurostat data continue to show a growing productivity divergence between D&NL and PIGS.

The Eurozone has 1 currency unit for 19 economies. Can one imagine a car designed to have 19 wheels, each wheel allowed to run at a different speed and not falling to pieces?

But how dramatic and massive the development shortfall of the PIGS may be, there’s an even bigger problem of the “Euro”: the single currency is not European. The Maastricht Treaty prohibits fiat money creation by the ECB. Before the ECB was established, due to the IMF arrangements, no central bank of any of the countries now in the Eurozone had a status of Lender Of Last Resort (LOLR). Nor has the ECB a LOLR status. To circumvent the Maastricht Treaty while widening the money supply, the ECB was forced to give all the new liquidity coverage in US Dollars by means of swaps with the Fed. So, what does this mean in practical terms?  It means that all “quantitative easing” operations of the ECB are financed by loans from the Federal Reserve, loans which have to be paid back in the future by the people of the Eurozone. When this debt of trillions will show its effects it will be too late. This final crash will be like a life threatening car accident: the awaken from the coma patient will be told what happened and informed about a paralysis kind of future. The fundamental problem of the Euro is that this currency is a Dollar surrogate and the Eurozone is a monetary plantation of the Federal Reserve.

With a dollar surrogate as currency, a central bank without the power of Lender of Last Resort, an economy less integrated than at the time when the Euro has been introduced, the Eurozone can not survive the harsh storms of the history to come.

 

Advertisements

Met de regelmaat van de klok komen er berichten in de mainstream media over wat de “oorzaak” en de “oplossing” van de economische ellende zou zijn.

De “oorzaak” zou meestal aan de kleine man liggen: te lui, te veel geleend, te veel gespaard.

De “oplossing” komt uit dezelfde fictie: spaar niet meer, gebruik je pensioenpot om het huishypotheek af te lossen, stem in met de TTIP “hervormingen” die het concurreren op de arbeidsmarkt de kleine man kansloos maakt.

Nou hier komt weer zo’n “hoogleraar economie” met zijn hallucinaties: Coen Teulings.

“Hij verwacht een nieuwe crisis en vindt dat we veel te veel sparen.”
Maar als er een (nog) slechtere tijd aankomt, dan spaart men nog harder wat nog te sparen valt, meneer hoogleraar in Cambridge!

“De vergrijzing kan tot een nieuwe crisis leiden, denkt de econoom.”
De gestage afname van de CAO banen door de neoliberale “flexibilisering” en “hervorming” brengt de economie op een nieuw diepte punt en niet zozeer de vergrijzing, meneer hoogleraar!

“Iedereen wil sparen en niemand wil investeren.”
Investeren in wat? De winkelstraat staat vol lege panden, meneer hoogleraar.

“Teulings vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Japan.”
– staatsschuld Nederland: 65% van het BBP.
– staatsschuld Japan: 229% van het BBP
Meneer hoogleraar:
NIEMAND KOMT UIT EEN GAT DOOR ZICH DIEPER IN TE GRAVEN!!!

http://www.welingelichtekringen.nl/economie/581286/econoom-coen-teulings-stop-met-sparen-geld-moet-rollen.html

Dus vanaf najaar 2008 is de economie gaan krimpen. Volgens de mainstream media en “deskundigen” de krimp is gebeurd omdat we te veel geleend zouden hebben. Tot de volgende krimp maar, hé! Wat deze corrupte bronnen noemen als oorzaak van de kunstmatig geplande en uitgevoerde “crisis” is volstrekte onzin. Eigenlijk gaat vanaf de zomer 2015 de economie weer groeien want… we mogen weer meer lenen. Dit is de ware reden van het herstel dat nu gaande is..

Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:
– kredietgroei leidt meestal tot een toename van de economische activiteit
– kredietdaling leidt meestal tot een afname van de economische activiteit.

In een normale economie bepaalt de beschikbare liquiditeit de conditie van de fysieke economie.
In het huidige systeem beheren de grote banken het kredietvolume,  de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt.

Maar wie belemmerde ons in de periode 2008-2015 te lenen? Het waren de banken die na het Lehman moment hun buffers moesten versterken door minder kredieten uit te geven. En de banken blijven minder kredieten geven dan de economie nodig heeft.

Na veel faillissementen, huisuitzettingen en een rookgordijn van leugens over de oorzaak van de diepe inzakking van de economie merken wij weer een herstel. De banken blijven nog steeds te weinig kredieten uitgeven en toch groeit de economie weer! Hoe zou dat komen? Wel, op 6.6.2014 heeft meester goochelaar Draghi het TLTRO programma aangekondigd. Vanaf september 2014 heeft hij in totaal 400 miljard Euro aan leningen in de Eurozone economie geïnjecteerd via de commerciële banken. Voor 0,15% rente kunnen de banken het geld van de ECB in de zakken van de consument of het bedrijfsleven stoppen (voor rente vanaf 3% uiteraard!!!). Geen multiplier van toepassing en de ECB draagt alle risico’s. Mooi verdienmodel van de banken met de belastingbetaler als risicodrager en de economie groeit… voor 4 jaar. In 2018 moet alles terugbetaald worden. Krimp in 2019? Dat hangt niet van ons af maar van Draghi: gaat hij het TLTRO programma verlengen of stoppen?

Daarom is wat men “economische wetenschap” noemt een ordinaire spel van de grote private centraalbankiers. Daarom kunnen de manipulatoren van de grote kredietstromen de economie laten krimpen of groeien naar hun eigen dunk terwijl de economen op zijsporen gezet worden met nutteloze modellen.

Waarom heeft de ECB miljoenen mensen niet bespaard van financiële drama’s door deze liquiditeitsinjectie al in 2009 toe te passen? Aha, zou dit niet een groei-krimp spel kunnen zijn van de private centraalbankiers? Immers na faillissementen, onteigeningen en huisuitzettingen komen de banken als winnaars uit omdat ze bezittingen ver onder de waarde zich toe eigenen van diegenen die ze gefaillieerd hebben door de kredietkrimp. Het groei-krimp spel is niet nieuw.

Hier is een van de weinig gedocumenteerde complotten van de bankiers om de nietsvermoedende kredietnemers tot bankroet te brengen:

The 1891 document, the confidential leaflet of the bankers, encouraging mortgages on properties, in anticipation of the crisis that the bankers would launch a little later on to grab all of the mortgaged properties. Besides, here is the text:

“We are authorizing our loan officers from the Western States to loan on properties, monies repayable by September 1t, 1894. No fatal date is to exceed this date.

“On September 1st, 1894, we shall categorically refuse all loan renewals.  On that day, we shall demand the repayment of our money, under penalty of foreclosure on collaterals.

“The mortgaged properties will become ours. (Money will have become scarce beforehand, and the repayments will have become generally impossible.) We’ll thus be able to acquire, at a price agreeable to us, two-thirds of the farms west of the Mississippi and thousands more east of this great river.

“We’ll even be able to possess three quarters of the western farms as well as all the money in the country.  The farmers will then become land tenants only, just like in England.”

–  bron http://michaeljournal.org/bankphilo.htm  –

Maar wat is het effect van deze slordige € 400 mld op het Eurozone BBP? Even rekenen (voor de Eurozone):
– het BBP is ongeveer € 10.000 mld
– de geldhoeveelheid in omloop is ongeveer € 6.100 mld
– geldsnelheid = BBP/geld in omloop = 1,64
– het BBP effect van de € 400 mld TLTRO = 400*1,64=  € 656 mld.

Dit is een theoretische groei van ruim 6,5%. Het blijft theorie omdat de banken door hun voortdurende kredietenkrimp de BBP groei blijven tegenwerken. En zo gaan we weer een cyclus in van “groei” en “krimp” waar de private centraalbankiers ons economisch bestaan volledig bespelen. Indien het TLTRO programma reeds in 2009 toegepast was, dan hadden wij geen diepe en lange crisis mee moeten maken. Het feit alleen dat het TLTRO programma ingevoerd werd (voor veel van ons 5 jaar te laat) bewijst dat de bankierselite het groei-krimp model kent en gebruikt naar eigen belang zonder verantwoording voor hun daden af te leggen buiten hun oligarchische kringen. Voor macht en rijkdom gaan ze letterlijk over lijken.

Primark, Action, dumpwinkel als aanval op onze waardigheid en levensstijl? Het probleem is veel breder en dieper! Het heet “hervormingen”. Ook de dumpwinkel is een gevolg van de “hervormingen”… een eufemisme voor moderne slavernij.

“Hervormingen” zijn het rookgordijnwoord voor verdere globalisering:
– het “verpoolen” van de lonen
– het verkopen van de overheidsbedrijven aan speculanten uit een andere wereldhoek (nu zijn de spoorwegen en de waterbedrijven aan de beurt)
– de productie verplaatsen naar de slavenlonen regio’s van de wereld
– maximale vrijheid voor de speculanten
– het verder terugdringen van de middenstand
– het samensmelten van de overheid met de multinationals
– verdere mega-integratie dan alleen “Europa”: Noord Atlantische Handelsunie.

“Hervormen” is meer macht voor de multinationals en minder bevoegdheden voor de overheid.

“Hervormen” is meer crisisoorzaak en minder crisisoplossing. Daarom roepen alle graaiers en hun dienaren “hervormingen, hervormingen” want ze hebben nog niet genoeg geplukt.

Niet voor niets dat de fabrieken in China die de Apple iPhone maken vangnetten langs de muren hebben voor de suïcidale uitgebuite productiewerkers: ze “profiteren” van de nieuwe banen die de “hervormingen” geschapen hebben. Dit model staat ook op de importlijst van de EU.

http://www.demorgen.be/opinie/dump-de-dumpwinkel-primark-het-nieuwe-goedkoop-slaat-de-bodem-uit-onze-economie-a2147049/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1357833/Apple-responds-suicides-Chinese-Foxconn-factory-hanging-nets.html

Het ESM is geen fonds, het is een “mechanisme”, een institutie buiten alle democratische structuren. Het ESM heeft de tanden van pure dictatuur. De meest relevante trek van dit supranationale monster is niet het geld maar de manier waarop het functioneert: in het geniep bedacht, geen verkozen bestuurders, geen controle van buitenaf, volledig zeggenschap en macht over vorderingen van geld op de Eurozone landen. Het is een dictatoriale institutie bedoeld om ons stap voor stap te laten wennen aan het leven onder dwang. Het gevraagde geld bij de oprichting lijkt verdacht veel op een verkooptruc. 700 miljard… waar lijkt dit alweer op? Oh ja, bij de val van Lehman Brothers vroeg de Amerikaanse overheid aan het Congress ook 700 miljard. Het voordeel van de magische 700 is dat zo’n bedrag psychologisch zo makkelijk naar 1.000 bijgesteld kan worden… en dan weer naar 2.000. En inderdaad, de Amerikaanse overheid ging vrolijk door met de bail-outs van 700 naar 2.000 miljard.
Maar zelfs ESM “firepower” van een paar biljoen is immers te klein om de speculanten te ontmoedigen.
De speculanten zijn alweer de grote banken en ze hebben 2 grote voordelen in hun uitknijpdrift tegen de overheden:

1.
Deze “banken” zijn agentschappen van de Federal Reserve (Fed). De Fed opereert in het geheim, buiten het toezicht van het Amerikaanse Ministerie van Financiën die geen monetair beleid kan voeren. Wereldwijd is de impact van de geldemissies van de Fed ook niet in te schatten omdat de Fed niet bekendmaakt wat ze doen. De Fed schept geld uit niets en stelt het beschikbaar aan deze “banken” die immers veel, zeer veel meer geldmassa ter beschikking hebben om tegen de overheden te speculeren. En deze overheden zouden door het ESM beschermd worden. Maar het ESM begint met 700 miljard, kan uitgroeien tot 1 of 2 of 4 biljoen en dan zijn de overheden uitgeput. De speculanten krijgen tientallen biljoenen van de Fed voor een rente rond de 0,1% terwijl de overheden moeten lenen met een rente vanaf 2% om ESM van een armetierig 0,7 tot maximaal ongeveer 4 biljoen te voorzien.

2.
De speculanten hebben hun basis binnen bancaire instituties en daardoor kunnen ze leveragen (fractional reserve banking). Hierdoor kunnen ze met het gemak van het intypen van een computeropdracht tientallen tot honderden biljoenen in seconden creëren en alle inspanningen van het ESM teniet doen. Het ESM is KANSLOOS tegen deze machinaties. Voor de overheden is deze strijd bij voorbaat verloren.

Het is op zijn minst vreemd dat de Eurozone landen geen wetgeving aannemen die de vrijheid inperkt van de speculanten. Deze wetten bestonden eerder en die hebben de mensheid met succes beschermd tegen het soort speculatieve uitbuitingen die nu de Eurozone teisteren. Helaas bestaan vandaag deze wetten niet meer. Men moest ruimte maken voor “financiële innovatie” aldus de Wall Street lobby. Deze wetten waren de Glass-Steagall Act (1933 – 1999) en de Securities Exchange Act (1934 – 1982). Het is zeker de moeite deze wetten te bestuderen. In plaats van de belangen van het land te verdedigen, verklaart Jan Kees de Jager dat zijn prioriteit is “het geruststellen van de financiële markten”. En de “financiële markten” zijn juist de speculanten. Een speculant zal alleen gerust zijn als alle centjes van de wereld op zijn eigen bankrekening staan, nooit eerder. Een vreemd doel voor een minister van den democratisch land. De som der schulden bij elkaar (overheid, bedrijfsleven, particulieren) is inmiddels een meervoud van de hoeveelheid geld in het systeem en de fysieke economie van de Eurozone lijkt steeds meer op een uitgebikte karkas. Als bewindslieden zoals Barroso, van Rompy, Draghi of de Jager erin slagen hun zin door te dringen, zullen (na de “integratie” van schulden) alle Eurozone landen simultaan failleren. Dan kan het ESM uitkiemen in een dictatoriale superstaat.

HET ESM VERERGERT DE EUROCRISIS TOT HET INSTORTEN VAN DE EUROZONE DEMOCRATIEËN.

Het ESM is meer dan een fonds of een mega-roof, is een salonstaatsgreep en de kiem van een totalitaire superstaat.

===========================================================================

ESM is dictatoriaal en financieel zonder effect.

= = =

European Stability Mechanism – de SCHULDENUNIE
• alle Eurozone landen verplichten zich binnen 7 dagen elke ESM gevraagde som te voldoen.
• alle ESM verzoeken zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
• ESM geniet van volledige juridische immuniteit, mag niet gecontroleerd worden.
• ESM kan aanklagen, mag door niemand aangeklaagd worden.
“Het eigendom, de financiële middelen en de activa van het ESM zijn van onderzoek, vordering, onteigening, of enige andere vorm van beslaglegging door regeringen, bestuursorganen en rechters gevrijwaard. De bestuursleden, de directeuren, hun plaatsvervangers en andere personeelsleden zijn gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten van onschendbaarheid aangaande hun officiële papieren en documenten.”

= = =

ESM: ondemocratisch, pijnlijk, zinloos

European Stability Mechanism is NIET de oplossing

• In het huidige geldsysteem er is geen geld gecreëerd voor de renteverplichtingen; hierdoor heeft het systeem

ALTIJD MEER SCHULDEN DAN GELD.
• De ESM reserve kan tot een paar biljoen euro’s oplopen.
• ESM is bedoeld om het destabiliserende effect van de speculaties op de finEanciële markten teniet te door “grote” sommen geld in te zetten.
• Op het World Economic Forum – Davos (CH), Januari 2011, meldden de kenners dat de oplossing van de huidige crisis 100 biljoen dollar zou beramen (het wereld Bruto Product is 65 biljoen dollar).
WEF – Davos, Januari 2012: het bedrag is tot 150 biljoen opgelopen. Dit komt omdat de speculanten “leveragen” (vermenigvuldigen) de sommen waarmee ze speculeren. ESM kan niet “ge-leveraged” worden en hierdoor zal ESM structureel in omvang achterblijven in verhouding tot het vermogen van de speculanten. Daarom is ESM niet geschikt voor zijn doel.
• De enigen die van ESM profiteren zijn de speculanten omdat ESM een vermomd garantiefonds blijkt te zijn voor uitbetalingen bij speculaties.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.

 

Het aantal falende leningen kan niet anders dan stijgen: in waarde maar vooral  in percentage uit alle uitstaande leningen. De falende leningen zullen eventueel de 100% stand bereiken.

Al het geld in omloop  is het resultaat van een lening die terug betaald moet worden als hoofdsom, commissies en rente. Er is nooit dekking geschapen voor commissies en rente. Voor enkele eeuwen ging het “goed” door een voortdurende groei in de kredietverstrekking (lees schulden).  Zo heeft het positieve verschil tussen de opgetelde latere en eerdere kredieten de liquiditeit geschapen om de rente en commissies op de eerdere kredieten te kunnen vergoeden – een geldpiramide systeem: de basis moet voortdurend groeien om de top te voeden.  Maar vanaf 2008 is besloten een einde aan deze kredietgroei te maken om de banken te “versterken” of anders gezegd te “herkapitaliseren”. Door het minderen van de nieuwe leningen ontstaat er een acuut tekort aan kas om de oude leningen af te betalen, de renten en commissies te vergoeden. Het systeem ploft in.

Zo worden op een relatief korte termijn alle leningen onaflosbaar, ik herhaal: ALLE LENINGEN gaan falen. Het graf van de banken is in zicht.

Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem.

De banken zijn bewust of onbewust suïcidaal bezig en ze trekken daarmee ook de fysieke economie mee naar de Finale Crash.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.

Er zijn nu ruim 5 jaar sinds de cash crunch begon en sindsdien zijn de banken structureel minder kredieten aan het geven. Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Rente en commissies hebben geen dekking in het huidige geldsysteem. De bankiers wisten voor enkele eeuwen deze fundamentele tekortkoming van het geldsysteem te verhullen door telkens grotere kredieten te verstrekken. Zo heeft het positieve verschil tussen de opgetelde latere en eerdere kredieten de liquiditeit geschapen om de rente en commissies op de eerdere kredieten te kunnen vergoeden – een geldpiramide systeem: de basis moet voortdurend groeien om de top te voeden.

Sinds september 2008, onder het mom “banken herkapitaliseren”, zijn de kredieten structureel aan het afnemen. Dit resulteert in een economie breed tekort aan liquiditeiten om hoofdsommen, rente en commissies te vergoeden.

Afgezien van hypotheken, de meeste kredieten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. We zijn nu aan het einde van een 5 jaar gemiddelde krediet cyclus en sinds september 2008 zijn er niet genoeg kredieten verstrekt om de oude – in aflossing zijnde – kredieten te vervangen. De fysieke economie wordt zo bewust verstikt door een tekort aan liquiditeit. Op dit moment doet zich voor een ongekend grote golf onaflosbare kredieten (lees faillissementen). En de banken grijpen deze ontwikkeling om de vermindering van de kredietverstrekking te rechtvaardigen.

Een zeer vervelend bijkomend effect van de liquiditeitstekorten is een abrupte daling van de omzetsnelheid: men stelt elke aankoop zo lang mogelijk uit dankzij de onzekerheid. De onverwachte daling van de omzetsnelheid verergert de problemen die primair zijn ontstaan door de verminderde kredietverlening. Dit creëert een desastreuze, onbeheersbare dynamiek van de krimp, een economische meltdown. Het kan zeer snel gaan en lieden als Knot, Rutte, Dijsselbloem, Barroso etc. volledig verrassen. Ze begrijpen het geldcreatie-geldvernietiging circuit niet voldoende om deze dynamiek te anticiperen.

= = =

De lus van een economische meltdown:

A.
De verminderde kredietverlening veroorzaakt een acute liquiditeitstekort.

B.
De acute liquiditeitstekort leidt tot:

  1. een scherpe daling van de geldsnelheid omdat iedereen stelt elke aankoop uit dankzij de onzekerheid
  2. steeds meer onafgeloste kredieten (faillissementen).

C.
De ontwikkelingen bij B, in het bijzonder de faillissementen, worden door de banken gebruikt als reden om de kredietverlening te verminderen.

D.
Ga naar A.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.