Archives for posts with tag: democratie


Het houden van een referendum is essentieel voor  een democratische samenleving. Tegelijkertijd laat het houden van referenda ook de beperkingen van deze methode zien: Slechts na een zware inzet kan eventueel een JA/NEEN uitkomst komen voor 1 thema. Echter het leven is veel complexer dan de som van enkele onderwerpen van volksraadpleging. Met de huidige technische middelen kan men veel beter de samenleving in staat stellen om te bepalen wat de keus is in nagenoeg alle politieke en maatschappelijke vraagstukken. De tijd van de klassikale referenda is achterhaald.

Online Doorlopende Toetsing

Onderstaand een basisontwerp hoe dit in zijn  werk gaat en dat wanneer de infrastructuur verder ontwikkeld is onze samenleving een stuk democratischer en gezonder kan worden.

 1. Data invoer toegang om aangifte van standpunt te doen voor iedere burger dmv DigiD, on-line 24 uur per dag.

   

 2. Gebruik is voor de bezoekende burgers anoniem. (*)

   

 3. Vier bestuursniveaus:  Gemeente, Provincie, Land, EU.

   

 4. Alle (meest belangrijke) wetten/kwesties in behandeling door de politiek dienen een eenvoudig te bereiken en overzichtelijke weergave te hebben met afdoende keuze mogelijkheden (inclusief de beroemde “anders” keuze met een uitleg tekst) om de mening van iedere aangemelde bezoeker te kunnen vastleggen.
  Mogelijkheid om vrije tekst in te voeren voor eventueel commentaar, forum/blog waar de burger zijn mening kan bekend maken.

   

 5. Alles is zonder toegangsbeveiliging on-line zichtbaar als getallen, tekst en ook als statistische grafieken.

   

 6. De burger kan een vakje afvinken om direct een notificatie te krijgen indien per kwestie sommige aangegeven waarden bereikt worden.

   

 7. Integratie van de functionaliteit met sociaal media.

   

 8. De gebruiker heeft een taalkeuze. De functionaliteit houdt een taal keuze in (bij de EU kwesties moet de burger de keus van een taal hebben om de Online Doorlopende Toetsing te gebruiken).

   

 9. Bij de vakjes staat ook een link met info over welke politici (namen, partij/fractie, aantallen, statistieken, grafieken) voor welke keus zij staan eventueel met hun motivatie/stem onderbouwing; na de stemming in de raden/parlementen staat de stemming statistiek bij ook met namen en aantallen en zo voorts.

  Een logboek per wet/kwestie (ontwerp, discussie, aanname en aanpassingen) met de moment snapshots van de burgerkeus en de keus van de politici en de bijbehorende statistieken.

  Men kan altijd snel reconstrueren wie een wet heeft gesteund of tegengehouden, de stemverdeling, en zo voorts.

  Een logboek (snapshots verzameling) per partij/fractie/politicus, wie wat voor/tegen gestemd heeft, de onderbouwing en statistieken.

   

 10. Duidelijke on-line handleiding, help functie, gebruikerssupport, effectieve overheid info verspreiding om de burgerlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van iedereen te stimuleren, de mogelijkheden en voordelen van de Online Doorlopende Toetsing bekend te maken.

(*)

Voor het functioneel beheer van de Online Doorlopende Toetsing moet elke mutatie op de site traceerbaar zijn naar de auteur om eventuele trolling/misbruik/identity problemen te detecteren en te bestrijden.

Alles aangaande het gebruik op het niveau van privé persoon dient absoluut vertrouwelijk (zeer goede beveiliging) te blijven binnen de muren van het technisch en functioneel beheer voor zo ver er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het onrechtmatig onthullen van toetsing activiteiten op persoonsniveau moet als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat beschouwd worden en als zodanig bestreden en gestraft worden. Dubbele sleutel versleuteling, waar de officier van justitie/digitale rechercheur alleen de identiteit van een burger gebruiker kan vaststellen nadat 2 sleutels van 2 verschillende functioneel beheerders of afdelingen in vertrouwen heeft ontvangen. Een enkele sleutel zal nooit een enkele informatie moduul kunnen ontcijferen. De sleutels zelf dienen ritmisch vervangen te worden (ritmisch alles opnieuw versleutelen met nieuwe dubbele sleutels en de data versleuteld met verlopen sleutels definitief/onherstelbaar vernietigen).

= = =

Dit is slechts een schets, een eerste aanzet tot een democratie verbeterende bestuursmethode en functionaliteit.

Advertisements

De Koude Oorlog 1.0 is door de Sovjets gestaakt bij het ontbinden van de SU in 1991.
De VS ging eenzijdig door op Koude Oorlog voet onder het mom “War on terror”
De Koude Oorlog 2.0 begon na 20.10.11 (de moord op Khaddafi).

Met de CIA/neonazi coup in Kiev is een internationale confrontatie  intensiteit bereikt vergelijkbaar met 1956 (Hongaarse opstand), 1962 (USSR raketten op Cuba) of 1968 (Sovjet invasie in Tsjecho-Slowakije).
Ik hoop dat er nog veel afleveringen volgen van seizoen 2.0 (in een traag tempo graag) want als het te rap gaat zien we de grote paddenstoelwolken rijzen in onze buurt…

Het blijkt immers dat de NAVO zichzelf bevoegd acht te bepalen welke landen met energievoorraden een supplement aan vrijheid nodig hebben. “Vrijheid” die alleen een stevige humanitaire NAVO bombardement kan leveren (als het kan met verarmd uranium en de hele infrastructuur platgooien behalve gas- en olie uiteraard) dat alleen eindigt na de moord op een staatshoofd. Daarna volgt er “failed state” stadium zeer gewaardeerd door de multinationals die alles rustig mogen afkluiven zonder “ontwikkelingsobstakels” als een of een andere arbo wet, parlement of milieueisen. De politie en het leger werden omgebouwd in private legertjes in dienst van de nieuwe bezettingsmacht: de multinationals. Dit alles is uitsluitend bedoeld om de vrede te bewaren en om een vrije, democratische toekomst voor het betrokken volk te bezorgen (die als slaven in eigen land behandeld worden).

De innovatie in Kiev is een coup in plaats van verarmd uranium bombardementen. Maar het resultaat is gegarandeerd hetzelfde: Haïti aan de Dnjepr.