Archives for posts with tag: liquiditeitstekort

Het aantal falende leningen kan niet anders dan stijgen: in waarde maar vooral  in percentage uit alle uitstaande leningen. De falende leningen zullen eventueel de 100% stand bereiken.

Al het geld in omloop  is het resultaat van een lening die terug betaald moet worden als hoofdsom, commissies en rente. Er is nooit dekking geschapen voor commissies en rente. Voor enkele eeuwen ging het “goed” door een voortdurende groei in de kredietverstrekking (lees schulden).  Zo heeft het positieve verschil tussen de opgetelde latere en eerdere kredieten de liquiditeit geschapen om de rente en commissies op de eerdere kredieten te kunnen vergoeden – een geldpiramide systeem: de basis moet voortdurend groeien om de top te voeden.  Maar vanaf 2008 is besloten een einde aan deze kredietgroei te maken om de banken te “versterken” of anders gezegd te “herkapitaliseren”. Door het minderen van de nieuwe leningen ontstaat er een acuut tekort aan kas om de oude leningen af te betalen, de renten en commissies te vergoeden. Het systeem ploft in.

Zo worden op een relatief korte termijn alle leningen onaflosbaar, ik herhaal: ALLE LENINGEN gaan falen. Het graf van de banken is in zicht.

Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem.

De banken zijn bewust of onbewust suïcidaal bezig en ze trekken daarmee ook de fysieke economie mee naar de Finale Crash.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.

Advertisements

Er zijn nu ruim 5 jaar sinds de cash crunch begon en sindsdien zijn de banken structureel minder kredieten aan het geven. Alles wat wij geld noemen is de hoofdsom van een lening. Rente en commissies hebben geen dekking in het huidige geldsysteem. De bankiers wisten voor enkele eeuwen deze fundamentele tekortkoming van het geldsysteem te verhullen door telkens grotere kredieten te verstrekken. Zo heeft het positieve verschil tussen de opgetelde latere en eerdere kredieten de liquiditeit geschapen om de rente en commissies op de eerdere kredieten te kunnen vergoeden – een geldpiramide systeem: de basis moet voortdurend groeien om de top te voeden.

Sinds september 2008, onder het mom “banken herkapitaliseren”, zijn de kredieten structureel aan het afnemen. Dit resulteert in een economie breed tekort aan liquiditeiten om hoofdsommen, rente en commissies te vergoeden.

Afgezien van hypotheken, de meeste kredieten hebben een gemiddelde duur van 5 jaar. We zijn nu aan het einde van een 5 jaar gemiddelde krediet cyclus en sinds september 2008 zijn er niet genoeg kredieten verstrekt om de oude – in aflossing zijnde – kredieten te vervangen. De fysieke economie wordt zo bewust verstikt door een tekort aan liquiditeit. Op dit moment doet zich voor een ongekend grote golf onaflosbare kredieten (lees faillissementen). En de banken grijpen deze ontwikkeling om de vermindering van de kredietverstrekking te rechtvaardigen.

Een zeer vervelend bijkomend effect van de liquiditeitstekorten is een abrupte daling van de omzetsnelheid: men stelt elke aankoop zo lang mogelijk uit dankzij de onzekerheid. De onverwachte daling van de omzetsnelheid verergert de problemen die primair zijn ontstaan door de verminderde kredietverlening. Dit creëert een desastreuze, onbeheersbare dynamiek van de krimp, een economische meltdown. Het kan zeer snel gaan en lieden als Knot, Rutte, Dijsselbloem, Barroso etc. volledig verrassen. Ze begrijpen het geldcreatie-geldvernietiging circuit niet voldoende om deze dynamiek te anticiperen.

= = =

De lus van een economische meltdown:

A.
De verminderde kredietverlening veroorzaakt een acute liquiditeitstekort.

B.
De acute liquiditeitstekort leidt tot:

  1. een scherpe daling van de geldsnelheid omdat iedereen stelt elke aankoop uit dankzij de onzekerheid
  2. steeds meer onafgeloste kredieten (faillissementen).

C.
De ontwikkelingen bij B, in het bijzonder de faillissementen, worden door de banken gebruikt als reden om de kredietverlening te verminderen.

D.
Ga naar A.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.