Archives for posts with tag: “Verdrag van Maastricht”

De Euro is een steeds grotere ellende in wording. Het is absoluut niet duurzaam. Duitsland en Nederland konden voor 16 jaar ongehinderd exporteren naar Eurozone landen waar meestal op rekening werd gekocht. Hierdoor zagen de importerende landen (Portugal, Italë, Griekenland, Spanje – PIGS) hun industrie en werkgelegenheid gestaag krimpen ten gunste van het Duitse “wonder”. Griekenland is maar een klein symptoom. Er gaan meer landen failliet en de koppel D & NL zal de Eurozone markten zien krimpen omdat er geen leencapaciteit meer is bij PIGS.  Er is niets stabiel in het Euro ontwerp. Men is vanuit Brussel gedicteerd om dezelfde regeltjes te handhaven maar een harmonisatie van het economisch niveau had nooit prioriteit. Gevolg is dat in 16 jaar tijd de interne vrije markt heeft alles gedecanteerd: bij D & NL geld + werk, bij PIGS schulden + werkloosheid. Mooie gelegenheid voor de Goldman Sachs & cs om zich te verrijken met “hulp” leningen en derivaten dankzij ongelijkheden waarover 16 jaar lang niemand in de regeringscirkels wilde praten…

Maar hoe dramatisch en grootschalig de on-ontwikkeling bij de PIGS blijkt, er is een nog groter probleem van de “Euro”: de munt is niet Europees. Het Verdrag van Maastricht verbiedt geldschepping door de ECB. Om de wet te omzeilen is de ECB genoodzaakt alle nieuwe liquiditeit dekking te geven in US Dollars dmv swaps. Het fundamenteel probleem van de Euro is dat deze munt een Dollar surrogaat is. De Eurozone is een monetaire plantage van de Federal Reserve.

https://mario828282.wordpress.com/2013/12/24/eurozone-monetaristische-kolonie-van-de-federal-reserve/

Advertisements

Outright Monetary Transactions is de naam van een ECB faciliteit gelanceerd begin september 2012 door Mario Draghi. De OMT’s maken de opkoop mogelijk door de ECB van staatsobligaties maar NIET direct van de overheden (dat is door “Maastricht” en “Lissabon” verboden). De obligaties worden van houders gekocht, niet van de uitgevers dus. De voorwaarde is dat de staten wie de obligaties uitgegeven hebben zich houden aan de door de ECB gestelde financiële discipline.

Maar wat is de impact van de OMT’s?

Het private Eurogeldsysteem is vazal aan de Fed en vertoont een extreem gebrek aan liquide middelen. Na september 2008 en de massale “bankenreddingen” door de overheden is besloten dat de banken hun reserves moeten vergroten. Hierdoor is de kredietverlening abrupt gaan krimpen. In het bedrijfsleven namen de faillissementen toe. Vele overheden kwamen ook op de rand van de afgrond. De OMT’s vergemakkelijken de aanschaf van staatsobligaties vooral door speculanten: de Fed heeft immers kredietfaciliteiten met de rente zeer dichtbij nul die gebruikt worden Euro staatsobligaties te kopen en direct deze door te verkopen aan de ECB. Het rente verschil is substantieel en de risico’s nul. Het mooie voor de Fed is dat de Euroschulden aan de Fed nog makkelijker kunnen groeien.

De OMT’s en de “Euroredding” betekenen een trede dieper in de monetaire gevangenis voor alle Eurozone volkeren.

Het “geld” dat Draghi voor zijn nieuwe truc gebruikt heeft de ECB niet. Dit geld wordt van de Federal Reserve geleend. De Fed heeft het ook niet, maar die maakt het met de computer.

Het voordeel van de financiële maffia is als volgt:

1.
De ECB (Draghi) wordt geprezen als de “redder” van de Euro.
(geen echte redding want er komen gewoon nieuwe schulden bij).

2.
De voorwaarden die aan de “redding” kleven zijn strikte naleving van het ESM.
(de Eurolanden staan soevereiniteit af aan de banksters).

3.
De speculanten blijven dik aan de staatsobligatieshandel verdienen.
(de ECB houdt zich aan de Maastricht normen en koopt geen staatsobligaties direct van de “geredde” landen, maar van de handelaren die bij deze verzekerd zijn van terugbetaling van hun geld én van hun commissies).

4.
De Fed verdient mee door rente te vangen voor geld uit zijn eigen computer. Verder is het beleid van de ECB door de Fed geconditioneerd.
(de ECB mist de titel “lender of last resort” en kan dus geen computer raken om geld te scheppen !!!)

Met de OMTs heeft de Europese burger slechts een nieuw soort verlies te incasseren.

Via de ECB is de Eurozone monetaire slavenmassa geworden van de Fed.

= = =

Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.