The Euro is an ever greater misery in the making. By design this currency is absolutely not sustainable. For 16 years  Germany and The Netherlands (D&NL) were able to export unhindered to other Eurozone countries where most of their stuff was bought with borrowed money. Thus the industry of the importing countries (Portugal, Italy, Greece, Spain-PIGS) shrank continuously. The result was rising PIGS unemployment and further strengthening of imports from the  German “miracle” and The Netherlands (D&NL).

Greece is merely a small symptom of what is waiting to happen at continental scale. All PIGS countries are nearing bankruptcy while D&NL will see their Eurozone markets shrink because the PIGS capacity to borrow is narrowing and nearing exhaustion.  There is nothing stable in the European design. From the Brussels bureaucracy comes a continuous flood of rules while a harmonization of the economic level, especially a PRODUCTIVITY CONVERGENCE  had never got the adequate priority. As result, in just 16 years the internal free market, instead of integrating, has separated and pushed the individual economies at an even greater distance from each other: more and more money+work went to D&NL, while more and more debt+unemployment went to PIGS. And Brussels maintains a dangerous indifference about this. Their attitude is kind of a power trip: rules first, results later.

But how dramatic and massive the development shortfall of the PIGS may be, there’s an even bigger problem of the “Euro”: the single currency is not European. The Maastricht Treaty prohibits fiat money creation by the ECB. Before the ECB was established, due to the IMF arrangements, no central bank of any of the countries now in the Eurozone had a status of Lender Of Last Resort (LOLR). Nor has the ECB a LOLR status. To circumvent the Maastricht Treaty while widening the money supply, the ECB was forced to give all the new liquidity coverage in US Dollars by means of swaps with the Fed. So, what does this mean in practical terms?  It means that all “quantitative easing” operations of the ECB are financed by loans from the Federal Reserve, loans which have to be paid back in the future by the people of the Eurozone. When this debt of trillions will show its effects it will be too late. This final crash will be like a life threatening car accident: the awaken from the coma patient will be told what happened and informed about a paralysis kind of future. The fundamental problem of the Euro is that this currency is a Dollar surrogate and the Eurozone is a monetary plantation of the Federal Reserve.

The Eurostat data continue to show a growing productivity divergence between D&NL and PIGS.

The Eurozone has 1 currency unit for 19 economies. Can one imagine a car designed to have 19 wheels, each wheel allowed to run at a different speed and not falling to pieces?

Met de regelmaat van de klok komen er berichten in de mainstream media over wat de “oorzaak” en de “oplossing” van de economische ellende zou zijn.

De “oorzaak” zou meestal aan de kleine man liggen: te lui, te veel geleend, te veel gespaard.

De “oplossing” komt uit dezelfde fictie: spaar niet meer, gebruik je pensioenpot om het huishypotheek af te lossen, stem in met de TTIP “hervormingen” die het concurreren op de arbeidsmarkt de kleine man kansloos maakt.

Nou hier komt weer zo’n “hoogleraar economie” met zijn hallucinaties: Coen Teulings.

“Hij verwacht een nieuwe crisis en vindt dat we veel te veel sparen.”
Maar als er een (nog) slechtere tijd aankomt, dan spaart men nog harder wat nog te sparen valt, meneer hoogleraar in Cambridge!

“De vergrijzing kan tot een nieuwe crisis leiden, denkt de econoom.”
De gestage afname van de CAO banen door de neoliberale “flexibilisering” en “hervorming” brengt de economie op een nieuw diepte punt en niet zozeer de vergrijzing, meneer hoogleraar!

“Iedereen wil sparen en niemand wil investeren.”
Investeren in wat? De winkelstraat staat vol lege panden, meneer hoogleraar.

“Teulings vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Japan.”
– staatsschuld Nederland: 65% van het BBP.
– staatsschuld Japan: 229% van het BBP
Meneer hoogleraar:
NIEMAND KOMT UIT EEN GAT DOOR ZICH DIEPER IN TE GRAVEN!!!

http://www.welingelichtekringen.nl/economie/581286/econoom-coen-teulings-stop-met-sparen-geld-moet-rollen.html

De private centraalbankiers scheppen geld niet voor de economie maar voor zichzelf (onder het mom er “alles te doen” blablabla). Zo groeide de kloof tussen de financiële sector en de fysieke economie als nooit eerder. En het wordt nog een meervoud groter want brand blussen bij de ECB gaat met de vlammenwerper.

De ECB gaat de wereld monetair verruimen! Wauw! Nog meer geld voor de banksters en nog meer misère voor de rest. Wat zou de volgende stap worden? De exospace monetair verruimen? De woorden die de omvang en de smerigheid van dit spel beschrijven moeten nog uitgevonden worden.

“The ECB stands ready to buy bonds from Euro Area issuers even when their parent companies are outside of the bloc.” (SPV staat voor “special purpose vehicle”… postbus firma’s.)
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-22/spv-loophole-ecb-just-unleashed-qe-entire-world-and-may-have-bailed-out-us-shale


Het houden van een referendum is essentieel voor  een democratische samenleving. Tegelijkertijd laat het houden van referenda ook de beperkingen van deze methode zien: Slechts na een zware inzet kan eventueel een JA/NEEN uitkomst komen voor 1 thema. Echter het leven is veel complexer dan de som van enkele onderwerpen van volksraadpleging. Met de huidige technische middelen kan men veel beter de samenleving in staat stellen om te bepalen wat de keus is in nagenoeg alle politieke en maatschappelijke vraagstukken. De tijd van de klassikale referenda is achterhaald.

Online Doorlopende Toetsing

Onderstaand een basisontwerp hoe dit in zijn  werk gaat en dat wanneer de infrastructuur verder ontwikkeld is onze samenleving een stuk democratischer en gezonder kan worden.

 1. Data invoer toegang om aangifte van standpunt te doen voor iedere burger dmv DigiD, on-line 24 uur per dag.

   

 2. Gebruik is voor de bezoekende burgers anoniem. (*)

   

 3. Vier bestuursniveaus:  Gemeente, Provincie, Land, EU.

   

 4. Alle (meest belangrijke) wetten/kwesties in behandeling door de politiek dienen een eenvoudig te bereiken en overzichtelijke weergave te hebben met afdoende keuze mogelijkheden (inclusief de beroemde “anders” keuze met een uitleg tekst) om de mening van iedere aangemelde bezoeker te kunnen vastleggen.
  Mogelijkheid om vrije tekst in te voeren voor eventueel commentaar, forum/blog waar de burger zijn mening kan bekend maken.

   

 5. Alles is zonder toegangsbeveiliging on-line zichtbaar als getallen, tekst en ook als statistische grafieken.

   

 6. De burger kan een vakje afvinken om direct een notificatie te krijgen indien per kwestie sommige aangegeven waarden bereikt worden.

   

 7. Integratie van de functionaliteit met sociaal media.

   

 8. De gebruiker heeft een taalkeuze. De functionaliteit houdt een taal keuze in (bij de EU kwesties moet de burger de keus van een taal hebben om de Online Doorlopende Toetsing te gebruiken).

   

 9. Bij de vakjes staat ook een link met info over welke politici (namen, partij/fractie, aantallen, statistieken, grafieken) voor welke keus zij staan eventueel met hun motivatie/stem onderbouwing; na de stemming in de raden/parlementen staat de stemming statistiek bij ook met namen en aantallen en zo voorts.

  Een logboek per wet/kwestie (ontwerp, discussie, aanname en aanpassingen) met de moment snapshots van de burgerkeus en de keus van de politici en de bijbehorende statistieken.

  Men kan altijd snel reconstrueren wie een wet heeft gesteund of tegengehouden, de stemverdeling, en zo voorts.

  Een logboek (snapshots verzameling) per partij/fractie/politicus, wie wat voor/tegen gestemd heeft, de onderbouwing en statistieken.

   

 10. Duidelijke on-line handleiding, help functie, gebruikerssupport, effectieve overheid info verspreiding om de burgerlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van iedereen te stimuleren, de mogelijkheden en voordelen van de Online Doorlopende Toetsing bekend te maken.

(*)

Voor het functioneel beheer van de Online Doorlopende Toetsing moet elke mutatie op de site traceerbaar zijn naar de auteur om eventuele trolling/misbruik/identity problemen te detecteren en te bestrijden.

Alles aangaande het gebruik op het niveau van privé persoon dient absoluut vertrouwelijk (zeer goede beveiliging) te blijven binnen de muren van het technisch en functioneel beheer voor zo ver er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het onrechtmatig onthullen van toetsing activiteiten op persoonsniveau moet als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat beschouwd worden en als zodanig bestreden en gestraft worden. Dubbele sleutel versleuteling, waar de officier van justitie/digitale rechercheur alleen de identiteit van een burger gebruiker kan vaststellen nadat 2 sleutels van 2 verschillende functioneel beheerders of afdelingen in vertrouwen heeft ontvangen. Een enkele sleutel zal nooit een enkele informatie moduul kunnen ontcijferen. De sleutels zelf dienen ritmisch vervangen te worden (ritmisch alles opnieuw versleutelen met nieuwe dubbele sleutels en de data versleuteld met verlopen sleutels definitief/onherstelbaar vernietigen).

= = =

Dit is slechts een schets, een eerste aanzet tot een democratie verbeterende bestuursmethode en functionaliteit.

A paper of scientific weight drew my attention recently. Authored by N.D Van Egmond and B.J.M. De Vries and titled “Dynamics of a sustainable financial-economic system” this study dedicates all the effort in explaining economic processes as parts of a technical machinery. A lot of good founded correlations and formulas explain a system of fixed interdepencies in a technology intensive production system. However there is no connection analyzed between the decision making in the physical economy regarding production/consumption levels and the money flows between the banking sector and the real economy.

http://sustainablefinancelab.nl/files/2015/04/SFM-paper-Egmond-de-Vries-okt-2015.pdf

At PAGE 11 the equation “p.Y = M.v”   (which translates to GDP = Available Money * Money Velocity ) is intentionally discarded as “there are serious doubts about its validity (Werner 2012)”.
This is a major error because it leaves the money flows between banks and the real economy out of the economic analysis.

Well, dear Van Egmond and De Vries, this is why you will never correctly forecast a “crisis” .

Let’s put the afore mentioned formula in a more simpe notation:
GDP = M2 * V

where:
GDP = Gross Domestic Product
M2 = the available money in the physical economy (outside the financial sector)
V = money velocity.

The validity of this formula is never commented in the mainstream media, but it is proved by the practice of the ECB. In the second half of 2014 the ECB started with the effectuation of the TLTRO programme. It injected € 0.4 trillion in a Eurozone economy of € 10 trillion GDP and a money velocity of 1.64. In theory this € 0.4 trillon injection could have resulted in a GDP growth of € 0.656 trillion (6.56% growth for a €10 trillion GDP), calculated as follows:  0.4 * 1,64 = 0.656. Due to other factors as debt repayments, due interest and fees payable to the banks, the result was a growth between 1% and 2% in the Eurozone GDP.

No conformist economist, no mainstream media confront the efficacy of the TLTRO. They always mention the utterly destructive ECB QE as the “benefactor” of this recent GDP development in the Eurozone.

And when another “crisis” will hit, they will lament again: “NO ONE SAW THIS COMING” !!!

Wij leven met- en zijn afhankelijk van een als piramidespel bedachte “geldsysteem”: de basis moet voortdurend groeien om de top te voeden. Maar sinds 2008 moeten de banken de buffers vergroten en dat doen ze door minder uit te lenen: oeps, met minder kredietverstrekking krimpt de basis van het piramidespel.

De geld-uit-niets lacterende moeder, de wereld mafia capo di tutti capi is de 100% private Federal Reserve (Fed), de enige instantie die geld voor de internationale markten schept uit het filosofisch perfecte niets, zonder dekking, zonder controle. Dat maakt de Fed de eigenaar van de wereld en dat laten ze ongegeneerd zien. Ze kopen hier en daar alles wat ze willen onder het mom “stimulus”. De Fed verergert de crisis, verstoort de markten, veroorzaakt meer werkloosheid, verhongert tot aan de dood toe de arme van de wereld en pleegt sabotage van de hoogste orde tegen de hele planeet.

Toen na september 2008 de economie begon abrupt begon te krimpen vond de Fed zich geroepen om de economie te “redden” door enorme hoeveelheden geld te scheppen: uit het niets, zonder dekking, zonder controle van buiten af, en volledig in het geheim. Het is sinds 2008 blazen in een de barstende geldbubbel om de schijn te geven dat de bubbel niet smakt. Maar hierdoor geeft de Fed ook impliciet toe: zij houden een privaat piramidespel gaande… met een “programma” dat “QE” heet, dat staat voor Quantitative Easing (monetaire verruiming). Vanaf 2009 is de Fed rente tussen 0,00% en 0,25% geweest. En wat was het effect voor de fysieke economie van de extreem lage rente? Het effect was NULkommaNUL , de fysieke economie is aan het uitsterven!!! Hoe kan dat? De goedkope kredieten hebben de fysieke economie nl NIET bereikt.

Het is niet voor niets dat:

als:

 1. de Fed 100% privaat is
 2. de Fed aandeelhouders de grootste “investeerders” van de wereld zijn (lees gerust de beurshaaien)
 3. de Fed het privilege heeft om geld met de computer te definiëren
 4. de Fed in absolute vrijheid en zonder audits mag handelen
 5. de Fed in absolute geheim functioneert

dan

is QE voor “Wall Street” (de beurswereld) een enorme verrijking en voor de Main Street (fysieke economie) verpaupering.

Per geval bepaalt de Fed zelf naar eigen dunk aan wie, hoeveel geld, voor hoeveel tijd en voor hoeveel rente verstrekt wordt. En het blijkt dat de Fed geen cent gestopt heeft in de fysieke economie die door de kredietkrimp stervend is sinds september 2008. De Fed geeft kredieten aan de financiële sector (speculanten als Goldman Sachs) en vooral aan de eigen aandeelhouders (een daarvan is… Goldman Sachs). De QE bedragen gaan in tientallen biljoenen bij een wereld BBP van ongeveer 70 biljoen. Omdat het QE geld heeft geen dekking heeft in de fysieke economie dit nieuw geld “stimuleert” prijsstijgingen ondanks het feit dat er geen schaarste heerst, haalt de grondstoffenmarkten uit balans en blaast de beurzen tot voorbij de grenzen van de Melkweg want de speculanten doen wat ze altijd weten te doen: zich verrijken ten koste van alles en iedereen. Wat kunnen deze “investeerders” doen met tientallen biljoenen nieuw uit het niet en plots verschenen geld? Een fabriek kopen? Hmm, onzekere economische tijden. Een agrarisch bedrijf kopen? Hmm…

Neen, de fysieke economie is al lang niet meer interessant voor de eigenaren van de ‘s werelds geldmachine. Een mooie parkeerplaats voor het QE geld blijkt de beurs: dat heet “investeren”. Hoe meer geld op de beurs bij een relatief gelijkblijvende hoeveelheid aandelen des te hoger de koersen, want ja, zo werkt een “vrije markt” alweer (voor wie biljoenen uit het niets in zijn hand heeft).

De oorspronkelijke rationaliteit van het investeren op de beurs is dat men geld van het publiek verzamelt om een onderneming op te richten of uit te breiden om later dividend van de krijgen. Maar vandaag gaat het louter om speculeren, de dividenduitkering is een marginale reden om een aandeel te kopen. Wereldwijd was de gemiddelde bewaartijd van een beursaandeel 22 minuten. Laten we bijvoorbeeld naar het aandeel Koninklijke DSM kijken en de “rationaliteit” proberen te begrijpen waarom een “investeerder” zo iets zou willen kopen:

Jaar 2011

2012

2013

2014

Koers-winstverhouding

7,38

27,26

36,41

60,29

Koers einde boekjaar

35,85

45,79

57,16

50,64

Bij Koers-winstvehouding lezen wij dat in 2011 € 7,38 aandeelwaarde nodig was om € 1,00 winst te behalen. In 2014 was dat € 60,29. En toch is de koers spectaculair gestegen van € 35,85 in 2011 naar € 50,64 einde 2014. Dus in 3 jaar tijd om € 1,00 winst te maken zijn de kosten met € 52,91 gestegen – een stijging van 717% !!!. En toch stijgt de koers met € 14,79 – een stijging van 41%. Waar komt het geld vandaan om het verschil van €14,79 te dekken terwijl het rendement per Euro (of Dollar) zo sterk is aan het verwateren (het DSM fysieke economie component interesseert niemand meer)? Het antwoord luidt: de aanwezigheid in de “markt” van (de Fed aandeelhouders/ Fed bevriende speculanten met ) nieuwe biljoenen dollars die geen dekking hebben in de reële wereld.
De speculanten aan de top bedienen hun eigen geldmachine om de beurzen te bespelen.

Een andere klasse “beleggers” zijn de naïevelingen die de rooskleurige verhalen van de mainstream media geloven en met geleend geld denken voor winst te “beleggen. Het in een luchtbel ingestoken geleend geld zal het drama op de dag van de echte crash een bijzondere dimensie geven.

Het schijnt dat met een Fed rente tussen 0,00% en 0,25% de beurs niet kan vallen. En toch… hoe veel koerswaarde zou te veel zijn om € 1,00 winst te maken als zelfs € 60,29 niet te veel is? “Wat de gek er van vindt!” De rente is al zo laag sinds 2009 en het moment dat het weer moet gaan stijgen is voor de Fed steeds moeilijker uit te stellen. Als dat moment komt, u raadt het al, dan gaat de beurs de hele stijging sinds 2009 weer inleveren. Dat maakt de “beleggers” zo nerveus… behalve de beurshaaien die aandeelhouders bij de Fed zijn: ze weten immers vooraf precies wat en wanneer gaat gebeuren want ze zijn mede beslissers over de rente binnen hun eigen zo “onafhankelijke” Federal Reserve.

Nu is het zo dat de beurs een tikje kreeg afgelopen maandag 24 .aug.2015. Toen moest de rookgordijnfabriek, mist en verwarring verspreidingsmachine mainstream media ingrijpen. Van de mooie verhalen over het hoe goed gaat met de “aantrekkende” economie, hoe verstandig en belonend is om je geld in de beurs te steken, moest een bliksemvanger gevonden worden zodat de aandacht van de kleine belegger afgeleid wordt van de door de Fed in de beurzen geblazen lucht. En deze keer is schuldig bevonden voor de tik op de beurs… tatataaa, ja hoor: “CHINA”.

Hier is een typische mainstream media bliksemvanger:
http://www.nu.nl/beurs/4112717/waarom-financiele-markt-heftig-reageert-chinese-beursval.html

Maar wereldwijd hebben de beurzen al zo veel lucht in de koersen… De dip op 25.8.2015 was maar een tik, de klapper moet nog komen. Het is alsof je een huis koopt van een aannemer die bij de bouw het cement vervangen heeft met zand, het huis staat totdat de eerste zware vrachtwagen langs rijdt, de grond trilt, het huis stort in… en de aannemer geeft de schuld aan het verkeer in de buurt.

Wie alleen de mainstream media volgt weet immers minder dan iemand die helemaal geen media volgt.

Het echte vluchtelingen probleem begint bij de bron: het buitenlands beleid van Nederland, bij de aansluiting van ons land bij de NAVO criminele kliek. De vernietiging van Irak en Libië, de subversie tegen Syrië en Irak (een land dat pogingen onderneemt zich te herstellen), de Amerikaanse drone bombardementen in Afrika/Jemen/Afghanistan/Pakistan, de NAVO opiumvelden in Afghanistan zijn de bron van deze abrupte toename van vluchtelingen. Bondgenoot Turkije traint ISIS vechters, koopt (en betaalt) illegale olie van ISIS, bombardeert de Koerden die de meest efficiënte ISIS bestrijders zijn. Westerse inlichtingen diensten lieveling ISIS blijkt een monster die hele volkeren onthoofdt, verkracht en als slaven verkoopt. Ook gesteund door met Nederland goed bevriend Saoedi regime van pedofiele dictators. Dit beleid is de belangrijkste vluchtelingenmaker. Nederland moet dit NAVO beleid publiekelijk meteen verwerpen, deze criminele structuur verlaten en de verantwoordelijkheid leggen bij DE INITIATORS EN DE SPONSORS van “fenomenen” als ISIS, Al-Qaeda, “Arabische Lente”, “color revolutions”. Die moeten voor dit probleem opdraaien, niet wij het volk.

De zware lasten die Nederland draagt omtrent de vluchtelingen maakt geen indruk op de regerende elite. Hun positie van absolute macht is onaantastbaar, hun inkomstenstromen en bezittingen zijn immers veilig in belastingparadijzen. Wij het volk hier (en de immigranten ook) blijven immers opgezadeld met de geld- en sociale problemen van deze kunstmatig geprovoceerde volksverhuizing.

Met de geïmporteerde massa mensen bereikt de elite in een klap de volgende doeleinden:

 1. Er komen zo veel mensen tegelijk binnen, mensen van een andere cultuur dat er geen integratie meer mogelijk is. Gevolg is DES-integratie van de samenleving hier in NL. Een versplinterde samenleving is makkelijker te controleren en chaos agenten als PVV of haat-imams zorgen dat de versplintering steeds wijder en dieper wordt.
 1. De nieuwkomelingen zijn in het algemeen bereid harder voor minder te werken. Zo worden ook hier slavenlonen mogelijk gemaakt voor de multinationals en alle verworvenheden van de vakbonden uit het laatste halve eeuw gaan verloren.
 1. Deze grote stromen vluchtelingen vormen een onuitputtelijke bron voor de nieuwe legers “rebellen” om de toekomstige “color revolutions” uit te voeren die gepland staan in de agenda van de elites. Duizenden (kinderen van) immigranten in de EU zijn nu ISIS strijders… een “succesmodel” dat de elites wil uitbreiden voor verdere neokoloniale expansie. Dit is een groot reservoir dus voor de destabiliserende legers huurlingen om de westerse stijl “democratie” te verspreiden met voor ons onvoorstelbare youtube wreedheden, verkrachtingen, onthoofdingen, slavenhandel en opsplitsen van nationale staten in ministaatjes makkelijk te bespelen door de neoliberale multinationals.

Het lot van Nederland is voor de regerende elite NIET relevant. Het land is immers als een weerloos lammetje aan de geldwolven gegooid door de geheime “vrijehandelsakkoorden”.